اقامت در هتل ساحلی سیمرغ 3 ستاره

4 روز اقامت در هتل
به همراه صبحانه

شروع نرخ: 830.000 تومان

تاریخ سفر: 6 تیر ماه

----------------------------------------------------------------------
اقامت در هتل پارس نیک 3 ستاره

4 روز اقامت در هتل
به همراه صبحانه و ناهار
استقبال فرودگاهی

هزینه سفر:

اتاق 4 تخته:1.115.000 تومان
اتاق 3 تخته: 1.130.000 تومان
اتاق 2 تخته: 1.150.000 تومان

تاریخ سفر: 9تیرماه

------------------------------------------------------------------------------
اقامت در هتل 5 ستاره پارمیس

4 روز اقامت در هتل
به همراه صبحانه
استقبال فرودگاهی

هزینه سفر:
1.220.000 تومان

تاریخ سفر:
5 تیر ماه

اشتراک گذاری:

تور مرتبط